VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK

Ingatlannak, ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Vagyonátruházási illetéket kell fizetni a következő vagyoni értékű jogok és ingók megszerzése esetén: – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá e jognak...

Bővebben