Bérlet

A bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.

A bérbeadó szavatol, felel azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak.  A bérbeadó szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.
A bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A bérbeadó a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot; követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, és kárának megtérítését;  abban az esetben, ha az ilyen használat tovább folyik, a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést követelhet. Ingatlant vagy lakást a bérbeadó engedélye nélkül albérletbe vagy másnak használatába lehet adni.  Ebben az esetben a bérlő a harmadik személy magatartásáért úgy felel mint a sajátjáért. A dolog fenntartásával járó kisebb kiadásokat a bérlő, a többi kiadást, valamint a dologgal kapcsolatos közterheket a bérbeadó viseli. A bérlő a bért időszakonként előre köteles megfizetni. A bérfizetés elmulasztása esetében a bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, hogy a bérlőt a fizetésre írásban felszólította, és a bérlő e határidő elteltéig sem fizetett. Fontos tudni, hogy ingatlan bérbeadóját a hátralékos bér és járuléka erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain zálogjog illeti.

(Forrás: Ptk. 423-435.§)

Nincs Megjegyzés

Megjegyzések zárolva